حمام از دیگاه طب سنتی

۱- در حمام بسیار نمانید.
۲- آب نیم گرم بسیار بر بدن بریزید.
۳- بعد از خستگی و فعالیت زیاد حمام نکنید. ابتدا استراحت کرده، سپس حمام نمایید.
۴- از آبزن هایی( نشستن در آبی که داروهای گیاهی سرد در آن پخته شده باشد) که در آن ها داروهای طبع سرد جوشانده شده باشد استفاده کنید.
۵- آب حمام، آب تصفیه یا شیرین باشد.
۶- پس از غذا که معده پر باشد یا درهنگام گرسنگی و خالی بودن معده حمام نکنید.
۷- بعد از خشم، شادی و امور نفسانی مفرط حمام نکنید.
۸- در زمستان حمام را گرم و در تابستان خنک نگه دارید.
۹- در حمام نوشیدنی و خوردنی مصرف نکنید.

بعد از حمام:

۱- آب سرد ننوشید.
۲- در معرض هوای آزاد قرار نگیرید.
۳- روزه نگیرید.
۴- بلافاصله غذا نخورید.