فروشنده شو

اگر شما یک تولید کننده، .واردکننده یا فروشنده هستید می توانید به راحتی در ایرانیان طب فروشنده شوید و تا پایان پائیز بدون پرداخت کارمزد محصولات خود را بفروشید.

فقط کافی است شرایط فروشندگی را داشته باشید و به عنوان یک فروشنده مراحل ثبت نام را تکمیل کنید و مدارک احراز هویت خود را بارگذاری و پس از تایید مدارک، شما می توانید کالاهای خود را در سایت ایرانیان طب ثبت نمایید.

۱- ثبت نام

۲- بارگذاری و تایید مدارک شخصی و تجاری

۳- ثبت محصولات

۴- فروش