منابع آزمون طب ایرانی

منابع آزمون دکتری تخصصی طب ایرانی

اخلاق و تاریخ پزشکی

اخلاق پزشکی:  پزشک و ملاحظات پزشکی جلد۱ نوشته دکتر باقر لاریجانی

تاریخ پزشکی: بخش هایی از کتاب تاریخ طب جلد ۲ نوشته دکتر محمود نجم آبادی

اطلاعات طب سنتی

  • بخش هایی از جزوه ابن نفیس چاپ مصر (جزوه)

عربی

صرف و نحو عربی نوشته دکتر خوانساری

صرف

  • اقسام کلمه و فعل: صفحه ۲۹- ۸۱
  • مبحث اسم: مذکر و مونث صفحه۹۶-۹۹
  • مفرد، مثنی و جمع: صفحه ۱۰۲-۱۰۷
  • جامد و مشتق:صفحه  ۱۲۱-۱۴۳
  • معرفه و نکره: صفحه۱۴۴-۱۶۰
  • متصرف و غیر متصرف:  صفحه ۱۶۶-۱۶۸

نحو

  • اعراب  فعل: صفحه ۱۷۷-۱۹۰
  • اعراب اسم: صفحه ۱۹۱-۲۲۷ و صفحه ۲۵۹-۲۶۵
  • اقسام اعراب: صفحه ۲۵۹-۲۶۵

بیماریهای داخلی

مباحث زیر از کتاب Harrison’s Principles of Internal Medicine. McGrawHill; 2012 :

Part 1 Introduction to Clinical Medicine  

Part 2 Cardinal Manifestations and Presentation of Disease  

مجموعاً صفحات ۴۳۸ تا ۱

بیماریهای کودکان

مباحث زیر از کتاب Nelson Essential of Pediatrics./ W.B.Saunders/ 2011:

فصل های ۵۸ تا انتهای ۶۲  طب جنین و نوزاد The Fetus and the Neonatal Infant Section ۱۱
از اول فصل ۹۳ تا آخر فصل ۱۲۵  بیماریهای عفونی  Infections  Section ۱۶
فقط فصل ۱۲۶                   سیستم گوارشی The Digestive System Section ۱۷

زنان و زایمان

مباحث زیر از کتاب Danforth David N, et al. Danforth Obstetrics and Gynecology. Lippincot, Williams & Wilkins; 2008 :

Prenatal Care  Chapter 1
Pelvic and Sexually Transmitted infections  Chapter 34
Benign Vulvovaginal Disorders  Chapter 35
Amenorrhea  Chapter 36
Abnormal Uterine Bleeding Chapter 37
Premenstrual Syndrome Chapter 38
Infertility  Chapter 40
Endometriosis Chapter 41
Menopause Chapter 42
Human Papillomavirus and the Management of the Abnormal Pap Smear   Chapter 59
Management of the Adnexal Mass Chapter 62

      

جراحی عمومی

جراحی شوارتز ۲۰۱۰ صفحات ۱۵-۲۳۴