چای از دیدگاه طب سنتی ایرانی

طبیعت چای :

چای دراری طبع گرم و خشک است که برخی سرد می دانند.

برخی از خواص چای دیدگاه طب سنتی ایرانی :

مدر، مسکن عطش کاذب، پاک کننده معده، رفع کننده بدبویی دهان، بدبویی سیر و پیاز، مفید برای کلیه

زمان مصرف چای از دیدگاه طب ایرانی :

چای نباید ناشتا آشامیده شود، زیرا ایجاد برخی امراض به خصوص در گرم مزاجان می نماید، مگر در افرادی که در معده آن ها برخی اخلاط فاسد و یا سنگینی، نفخ، و یا جشایی (آروغ) که از غذای قبلی در معده باشد.

چای نباید داغ نوشیده شود به خصوص در زمان های گرم، مزاج های گرم، بعد از غذای گرم و در جوانان.
زمان نوشیدن چای باید صبح بعد از ناشتا و آخر روز در زمانی که غذا هضم شده باشد استفاده شود.

مصلح چای :

بر خلاف آن چه همه در مورد قهوه می پندارند خوردن شیر با قهوه است که کاری اشتباه است، بلکه چای باید در گرم مزاجان با شیر بز یا گاو نوشیده شود و در سردمزاجان با زنجبیل، دارچین، زعفران و دیگر ادویه های گرم استفاده شود و بدون شیرینی نوشیده نشود .