دلک و ماساژ در طب سنتی ایران

دلک یا مالش در طب سنتی ایران که امروزه ماساژ نامیده می شود انواع مختلفی دارد که هر کدام تاثیر متفاوتی بر بدن دارد که بعضی از آن ها و تاثیرات هرکدام آورده شده است.

دلک خشن:

بدن را با یک پارچه خشن می مالند که باعث جذب خون در سطح بدن و منجر به چاقی می شود.

دلک املس:

ضد خشن است و باعث چاقی می شود.

مالش سخت:

بدن را به قوت می مالند که باعث تقویت عضو می شود.

مالش نرم:

ضد سخت است و باعث سستی بدن می شود.

مالش زیاد:

مالش بدن در مدت زمان طولانی که باعث لاغری می شود.

مالش معتدل:

باعث چاقی می شود.

مالش استعداد:

قبل از ورزش و فعالیت های سخت صورت می گیرد که ماده و اخلاط را آماده دفع می سازد.

مالش استرداد:

بعد از ورزش و فعالیت های سخت صورت می گیرد که باعث برگرداندن قوت و رفع خستگی می شود.