سکنجبین و خواص ضد تب آن

ترکیب سکنجبین

سکنجبین یک نوشیدن کهن، ترکیبی از سرکه و انگبین (سکنگبین) است که به یونانی اکسو مالی گویند (اکسو به معنی سرکه و مالی به معنی عسل می باشد).

در مناطق گرمسیری و فصل های بسیار گرم استفاده از شکر به جای عسل خاصیت خنک کنندگی بیشتری دارد. ترکیب سرکه و عسل بر حسب میل و نیاز به کارآمدی آن مانند تقطیع اخلاط و تلطیف مزاج و رفع تشنگی و سردی می باشد که البته سکنجبین ترش برای سرفه ضرر دارد و بهتر است در هنگام سرفه کمی شیرین باشد.

تب بر بودن سکنجبین

این نوشیدنی خاصیت های بسیاری دارد که در این جا به خاصیت ضد تب بودن آن اشاره می گردد.
در برخی از بیماران تب دار باعث فرونشاندن تب، سردی کبد و کاهش حرارت آن، باز شدن رگ ها و تقطیع اخلاط غلیظ در اطراف ماساریقا و نواحی پایینی معده می شود و تشنگی و عطش را فرو می نشاند، همچنین باعث قطع برخی از اخلاط تب زا در نواحی پایینی معده و دفع آن ها به همراه مدفوع و ادرار و در مواردی از طریق استفراغ می شود و همچنین حرارت شدید ناشی از عفونت را خاموش می کند.