مزاج مادرزادی و تشخیص مزاج

مزاج گرم و خشک ( صفراوی )

افراد با مزاج گرم و خشک به علت خشکی، افرادی لاغر اندام هستند و خواب کمی دارند. رنگ چهره و سفیدی چشمانشان زرد می باشد. افرادی گرمایی هستند و تحمل فصل تابستان را ندارند و از فصل زمستان لذت می برند. عطش زیادی دارند و دهانشان اغلب اوقات خشک است. به ترشی ها تمایل بیشتری دارند و شیرینی ها را کمتر دوست می دارند. سریع عصبانی می شوند و سریع آرامش خود را باز می یابند. افرادی پر جنب و جوش، پر حرف و باهوش هستند. عصبانیتشان در فصل تابستان بیشتر است و سریع از عصبانیت خود پشیمان می شوند. به این افراد در اصطلاح صفراوی مزاج می گویند.

مزاج گرم و تر ( دموی )

اشخاص با مزاج گرم و تر افرادی درشت اندام، با پوستی سرخ و سفید و موهای پُرپشت هستند و نبضی قوی دارند. به خاطر رطوبتِ بدنشان خواب خوبی دارند و تحمل بی خوابی هم برایشان راحت است.هم غذاهای ترش و هم غذاهای شیرین را دوست دارند و پوست بدنشان گرم و مرطوب است. این افراد انسان های شجاعی بوده و معمولاً حس رهبری دارند. به علت رطوبتشان انسان های آرامی هستند، اما در هنگام عصبانیت ممکن است رفتاری خطرآفرین داشته باشند. به این افراد در اصطلاح دموی مزاج می گویند.

مزاج سرد و تر ( بلغمی )

اشخاص با مزاج سرد و تر افرادی چاق با چربی فراوان هستند، پوستی سفید و موهای کم پشت دارند، به خاطر رطوبت زیاد و سردی مزاجشان تشنه نمی شوند و دهانی مرطوب دارند. خوابشان زیاد است و غذاهای شیرین و ادویه های گرم را بیشتر دوست دارند و کمتر تمایل به خوردن ترشی ها دارند. فصل زمستان برایشان فصل خوبی نیست و در تابستان راحت ترند. افرادی کم انرژی، کُند، صبور و آرام می باشند و کمتر عصبانی می شوند. به این اشخاص در اصطلاح بلغمی مزاج می گویند.

مزاج سرد و خشک ( سوداوی )

اشخاص که داری مزاج سرد و خشک هستند به خاطر خشکیشان افرادی لاغر با خوابی کم هستند و بینیشان خشک می باشد. به شیرینی ها و گرمی ها تمایل دارند. در فصل بهار راحت ترند و به هوای گرم میل بیشتری دارند و فصل پاییز برایشان فصل خوبی نیست. این افراد دقیق، منظم و دور اندیش هستند. این اشخاص را در اصطلاح سوداوی مزاج می گویند.