• مولف:حکیم مظفر بن محمد حسینی شفایی اصفهانی
 • مصحح:دکتر یوسف بیگ باباپور و محمد (عارف) موسوی نژاد
 • تعداد صفحات:438
 • موضوع:داروسازی و داروهای ترکیبی
 • قطع:وزیری
 • صحافی:شومیز
آماده ارسال
بازگشت
آماده ارسال
این محصول موجود و آماده ارسال می باشد.

۳۰۰,۰۰۰۲۷۰,۰۰۰تومان
%۱۰

بازخورد درباره این کالا
محصولات مرتبط
فروش ویژه
قرابادین شفایی
قرابادین شفایی
موجود

۳۰۰,۰۰۰۲۷۰,۰۰۰تومان
%۱۰

بررسی محصول قرابادین شفایی

کتاب قرابادین شفایی

نگارنده : حکیم مظفر بن محمد حسینی شفایی اصفهانی

تصحیح : دکتر یوسف بیگ باباپور و محمد (عارف) موسوی نژاد

قطع : وزیری

صحافی : شومیز

تعداد صفحات : ۴۳۸ صفحه

 • طراحی جلد و صفحه آرایی:
 • کیفیت چاپ و صحافی:
 • کیفیت محتوا:
 • ارزش خرید به نسبت قیمت:

کتاب قرابادین شفایی

کتاب قرابادین شفایی تالیف حکیم مظفر بن محمد حسینی شفایی اصفهانی معروف به حکیم شفایی و تصحیح دکتر یوسف بیگ باباپور و محمد (عارف) موسوی نژاد می باشد.

بخشی از فهرست مطالب کتاب قرابادین شفایی :

مقدمه

باب الالف

 • انوشدارو
 • انوش داروی لولویی
 • انقردیا
 • انقردیای کبیر
 • انقردیای صغیر
 • انقردیای دیگر
 • امروسیا
 • اثاناسیای کبیر
 • اثاناسیای صغیر
 • اطریفل کبیر
 • اطریفل صغیر
 • اطریفل گشنیزی
 • اطریفل مقل
 • اطریفل مقل ملین
 • اطریفل دیدان
 • اطریفل مقل دیگر
 • اطریفل افتیمونی
 • اطریفل غددی
 • اطریفل ماهان
 • اطریفل دیگر
 • ایارج فیقرا
 • ایارج لوغاذیا
 • ایارج لوغاذیا به نسخه متعارف
 • ایارج جالینوس
 • اغبر لولویی
 • اکسیرین : که قرحه و مورسرج را نافع است
 • اکسیرین دیگر : که همین خاصیت دارد
 • آبکامه

باب الباء

 • بادمهرج
 • برشعثا
 • بنادق البزور
 • بنادق کندری
 • بنادق  که وجع و قولنج بارد را تسکین کند
 • بنادق دیگر
 • بیشی
 • بزرجلی
 • برود حصرم
 • برود وردی
 • برود دمعه چشم
 • برود بنفشه
 • برود پارسی
 • برود احمر
 • برود اسود
 • باسلیقون کبیر
 • باسلیقون صغیر
 • بنفسجی
 • برء یوما
 • بخوری که زکام و نزله بارد را باز دارد
 • بخوری که زکام و نزله حار را نافع باشد
 • بخوری که مقوی ذهن و دماغ و خفقان و غشی و ضعف حواس را نافع باشد
 • بخوری که معین بر آبستنی باشد
 • بخور دیگر که همین نفع دارد
 • بخوری که مشیمه و بچه مرده را بیرون آورد
 • پخته جوش

باب التاء

 • تریاق فاروق
 • تریاق گل مختوم
 • تریاق اربعه
 • تریاق ثمانیه
 • تریاق سرطان
 • تریاق عقرب
 • تریاق دیگر
 • نوعی دیگر که در گزیدن عقرب همین نفع دهد
 • نوعی دیگر : که همین نفع دهد
 • تریاق [دیگر] که از جهت گزیدن رتیلا نافع باشد
 • تریاق دیگر که در گزیدن عقرب مساوی تریاق کبیر است
 • تریاقی دیگر که گزیدن عقرب را نافع باشد
 • تریاق دیگر که دافع مضرت افیون و بنگ است
 • تریاق ذرب

باب الثاء

 • ثیادریطوس
 • ثیادریطوسی دیگر
 • باب الجیم
 • جوارش
 • جوارش شهریاران
 • ……